9123639667(98+)
کرج - بلوار شهرداری - نبش خیابان سیصد و پنج

سیناقوامی - سازنده و نوازنده تار و سه تار

سیناقوامی، درسال هزار و سیصد و چهل ونه ،درشهرستان قروۀاستان کردستان بدنیاآمد.خاندان اواغلب اهل ادب وهنربودندازاین روعلاقه به این دو ازاوان کودکی دراوشکل گرفت.ابتدابه آموختن خط روی آورد وچندسالی دراین زمینه به فعالیت پرداخت.پس ازآن مدتی درکلاسهای نوازندگی تنبک شرکت کرد.اماعمده ترین فعالیت هنری اوساخت تاروسه تار میباشد.درسال هزار و سیصد و هفتاد و دو همزمان باآموختن نوازندگی این سازها،ساختن آنهارانیزآغازکرد.

ابتدا نزد استادان عباس وامیرمفاخری مقدمات ساخت سه تاررافراگرفت اماساختن تاررابیشترازتجربه آموخت.راهیابی به محضراستادارجمندهوشنگ ظریف ،درسال هزار و سیصدو هفتاد و شش ،نقطۀعطفی درزندگی هنری وی بشمار می آیدچه که استادعلاوه برآموزش نوازندگی،هدایات وراهنمائیهای مؤثری درزمینۀ صوت وآکوستیک سازبه وی نمود.

سیناقوامی با بررسی الگوها وروش سازتراشی اساتید گذشته ،همچنین بهره گیری ازعلوم سازسازی نوین وتلفیق این دو،موفق به ساخت سازهایی خوش تراش باصدایی دلنشین گردیدوسازهای وی، دررده بندی انجام شده توسط خانه موسیقی،رتبۀ "الف" رااحرازنمود.

آخرین مقاله ها

سفارش ساز

سینا قوامی سازنده تار و سه تار با بیش از ده سال تجربه و یکی از اعضای فعال کانون ساز سازان ایران می باشد. برای سفارش ساز با مشخصات دلخواه می توانید با شماره های مذکور تماس بگیرید.

آخرین ارسالی ها

ارتباط با ما

کرج - بلوار شهرداری - نبش خیابان 305
تلفن : 9123639667 (98 +)